Grossist

Grossist

Återförsäljare

Grossist

Väst Sverige: Niklas Krafft, tel: 0704-53 74 84, maila Niklas

Stockholm: Pär Bergström, tel: 0708-80 61 37, maila Pär

Göteborg: Niklas Krafft, tel: 0704-53 74 84, maila Niklas

Göteborgs Fiskauktion
Göteborgs Fiskauktion